AU-sammanträde 13 april 2021

Sammanträdet börjar kl. 12:00 och beräknad sluttid är kl. 14:30