Biologiska läkemedel

Till patienter som får/fått behandling med biologiska läkemedel vid Reumatologkliniken i Lund

OBS! Detta är information om att använda data och blodprover insamlade mellan 2010 och 2020 i forskningssyfte

Sedan introduktionen av de nya så kallade biologiska behandlingarna (Humira, Enbrel, Remicade, Cimzia, Simponi, Kineret, RoActemra, Kevzara, Mabthera, Orencia, Cosentyx, Talz, Xeljanz, Olumiant, Rinvpq, Jyseleca) har vi kontinuerligt samlat information om hur dessa behandlingar fungerat. Informationen är lagrad i ett nationellt dataregister, så kallat Svensk reumatologis register (SRQ) som du har lämnat ett medgivande till.  Registeruppgifterna hanteras med samma säkerhet som de datoriserade journalsystemen i Region Skåne. Dessutom sparades frysta blodprover från flertalet patienter som behandlats vid Reumatologkliniken i Lund. Proverna förvaras inlåsta och är registrerade i databasen för biologiska behandlingar. Dessa prover sparades för att i efterhand kunna studera om någon ovanlig och okänd biverkan inträffade hos patienter som behandlades i den kliniska vardagen.

Dessbättre har vi nu efter drygt 20 års erfarenhet inte funnit några allvarliga tidigare okända biverkningar, och vi vill nu använda de frusna blodproverna för att studera hur biologiska behandlingar påverkar mer grundläggande delar av inflammation och ben/broskomsättning vid ledinflammationssjukdomar. Studierna är godkända av Etikprövningsmyndigheten.

Om du inte vill att dina blodprover används för dessa studier är du välkommen att meddela oss detta på telefon 046/171619, eller via email på [email protected] eller på annat sätt. Detta kommer inte att på något sätt påverka det omhändertagande du får vid Reumatologkliniken i Lund.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Skåne. Enligt EU:s Integritetsskyddsmyndighet har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta studieansvarig forskare, vars kontaktuppgifter anges nedan. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

De prover som tagits i studien förvaras kodade i en så kallad biobank (en samling av prover som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än sex månader) och hanteras i enlighet med Lagen om biobanker i hälso- och sjukvård (2002:297). Biobankens kallas Region Skåne biobank, registreringsnummer: 136, biobanksavdelningsansvarig är docent Kristofer Andreasson, Reumatologkliniken, Kioskgatan 5, Lund. Huvudman för biobanken är Region Skåne. De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Prover och tillhörande identifieringslista förvaras åtskilda och på ett säkert sätt.

Om Du tror att dina prover har sparats i biobanken mellan åren 2010 och 2020 och inte önskar att sparat material skall användas eller om Du önskar få mer detaljerad information angående studien, dataskyddsförordning eller biobankslagen går det bra att kontakta huvudansvarig forskare Meliha Kapetanovic, överläkare och adjungerad professor på Reumatologkliniken i Lund, telefon 046-171619.