Skåne

Föreningskonferens Ronneby

Ronneby Brunn Reddvägen 2, Ronneby

Föreningskonferens i Ronneby. 09.30 - 15.00 - Ronneby Brunn Arrangör: Reumatikerförbundet.

Arbetsutskottsmöten

Kansliet Lund Skiffervägen 20, Lund

AU-sammanträde. 10.00 - 13.00

Valberedningsmöte

Kansliet Lund Skiffervägen 20, Lund

Valberedningsmöte. 10.00 - 13.00

Int. Reumatikerdagen

Reumatologen Kioskgatan 5, Lund

Internationella Reumatikerdagen med Öppen mottagning på Reumatologen SUS i Lund. 09.00 - 15.00

Föreningsträff/Medlemsvård

Medborgarhuset Eslöv Kyrkogatan 1, Eslöv

Föreningsträffen med Medlemsvård. Medborgarhuset i Eslöv. Föreläsare: Therese Grahn, ABF Skåne. 14.00 - 17.00

Styrelsesammanträde

Kansliet Lund Skiffervägen 20, Lund

Styrelsesammanträde.10.00 - 13.00

Styrelsesammanträde

Reumatikerdistriktet Skåne Skiffervägen 20, Lund

Tisdag 7 november 10.00 - 13.00 Nästa styrelsesammanträde  Tisdag 12 december

Valberedningsmöte

Kansliet Lund Skiffervägen 20, Lund

Valberedningsmöte. 10.00 - 13.00

Arbetsutskottsmöte

Reumatikerdistriktet Skåne Skiffervägen 20, Lund

Tisdag  21 november  10.00 – 13.00

Arbetsutskottsmöte

Kansliet Lund Skiffervägen 20, Lund

AU-sammanträde. 10.00 - 13.00

Styrelsesammanträde

Kansliet Lund Skiffervägen 20, Lund

Styrelsesammanträde. 10.00 - 13.00

Styrelsesammanträde

Reumatikerdistriktet Skåne Skiffervägen 20, Lund

Styrelsesammanträde Tisdag 12 december 10.00 - 13.00