Styrelsen

Ordförande

Kerstin Lövgren
Mobil: 070 – 731 88 88

Vice ordförande

Anita Bryniel

Kassör

Gunnel Persson

Sekreterare

Gullan Persson

Ledamöter

Lars-Arne Fyhr

Ulla Haraldsson

Maria Lindsjö

Eva Ragnarsdotter

Lars Sernham