Vad händer under hösten 2021?

Så gott som all verksamhet från mars 2020 och fram till dags dago har skjutits upp eller ställts in.
Under höstterminen 2021 kommer endast mindre möten såsom AU-sammanträden, styrelsesammanträde, en studieorganisatörsträff och en informatörsträff att äga rum.

Skånedistriktets program under vårterminen 2021 inskränktes till tre sammanträden med arbetsutskottet
samt lika många digitala styrelsesammanträden.

Representantskapet genomfördes genom poströstning och därefter rösträkning den 24 mars.

Nu är vi inne i höstmånaderna och vi hoppas att vintern blir snäll mot alla som har svårigheter att gå, cykla etc.
Vi hoppas att alla haft och fortfarande har en SKÖN HÖST i granna färger.