Vad händer under våren 2021?

Så gott som all verksamhet under 2020 sköts upp eller ställdes in. Vårterminen 2021 har rönt samma öde.
Först på Skånedistriktets program under vårterminen 2021 stod ett sammanträde för arbetsutskottet
den 11 januari. Därefter följde ett digitalt styrelsesammanträde den 16 februari där 2020 års tunna verksamhet gicks igenom. Samtliga handlingar inför representantskapet fastställdes.

Representantskapet genomfördes genom poströstning och därefter rösträkning den 24 mars.

Tisdag den 13 april väntar ett sammanträde för arbetsutskottet och därefter ett digitalt sammanträde för styrelsen tisdag den 27 april.
Hur vår verksamhet i övrigt kommer att se ut får vi återkomma till eftersom ingen kan veta hur länge vi måste leva med restriktioner och försiktighetsmått.


Nu börjar kanslipersonalen sin påskledighet för att återkomma tisdag den 6 april 2021.
Vi önskar alla en GLAD PÅSK.